ALYTUS PSYCHIC STRIKE BIENNIAL #6
AUGUST 18-23 /// 2015 /// RUGPJŪČIO 18-23

ATTACK WHITE SUPREMACIST CULTURE!
NETWORK GLOBALLY, KNOTWORK LOCALLY!
DEVELOP SOLIDARITY TOWARDS REVOLUTIONARY ANIMISM!
ALL (IN)ORGANIC COMRADES UNITE!


وحدةDAMTP – DATA MINERS & TRAVAILEURS PSYCHIQUE WAHDAT وحدة

[scroll down for English]


Visa, kas nėra tradicija, yra plagiatas“ – Vytautas Landzbergis

Kaip skelbia pasaulio psichodarbininkų proletarinis kalendorius, balandžio 23 d. yra tarptautinė plagijavimo diena, skirta Williamo Shakespeare‘o mirties metinėms. Reikia pabrėžti, kad XVII a. originalumas nebuvo laikomas privalumu, ir todėl Williamas Shakespeare‘as yra puikus ikimodernistinio požiūrio pavyzdys. Šiandien kiek drastiškai skamba, kad nieko originalaus jis nesukūrė: siužetus ir veikėjų charakterius jis susirinko iš kur panorėjęs ir net nenurodė šaltinių, bet atvirai siūlė bet kokį tolimesnį jo tekstų panaudojimą, jeigu kam to reikia. Svarbu pabrėžti, kad individualaus „genijaus“ ir „mistiškų“ sugebėjimų „kurti“ mitas užgimė kartu su XX a. modernistais.

Balandžio 23 d. taip pat ir Akatlo (nendrės) diena – ją valdo ir šešėlio sielos gyvybine energija ją aprūpina Tezkatlipoka. Akatlas – tai valdžios skeptras, kuris yra paradoksaliai kiauras. Šią dieną likimo strėlės krenta iš dangaus kaip žaibai, kad sukurtų chaosą iš tvarkos. Tvarka ir protas atgyveno ir turi būti pakeisti naujomis, netikėtomis, nenuspėjamomis galimybėmis. Šis žaibas būtent ir trenkia į pačią tvarkos širdį. Karys apsisprendžia atsisakyti bendravimo, jeigu vienintele galimybe telieka blogas bendravimas: įsigali vagystės ir niekas nuo jų neapsaugotas. Tai gera diena būti visų reiškinių priešakyje, ir bloga diena slėptis pakampiuose (t. y. likti namuose ir daryti meną). Mums belieka laisvai plagijuoti viską, kas papuola po ranka ar mums priklauso – įskaitant ir mus pačius. Mes privalome sugriauti trukdančias pilnaverčiam bendravimui kliūtis ir iš naujo kolektyviai su(si)kurti savo įvaizdžius, simbolius, bendravimo priemones. Idėjos nebepriklauso jokiam individui ar jų grupei. Laivai leisk sau plagijuoti kitus darbus, transformuodamas juos taip, kad šie atitiktų tavo paties nuostatas. Paimk populiarius vaizdus, suteik jiems tau priimtiną prasmę ir paskleisk visuomenei. Panašiai leisk ir kitiems transformuoti tavo paties idėjas. Svarbiausia yra ne individualizmas ar unikalumas, bet kolektyvinis saviorganizacijos ir autonomijos nuotykis.

Arėjo laikas atsikratyti atgyvenusio ir eurocentristinio „mąstau, vadinasi egzistuoju“ ir priimti animistinį- plagiatorišką „jaučiu ryšį, vadinasi egzistuoju“.

„Diverse/Universe“ yra nomadiškas Šiaurės Europos ir Baltijos šalių performanso meno festivalis, jungiantis performanso ir gyvo meno menininkus iš viso pasaulio. Festivalio tikslas yra į šiuolaikinį meną sugrąžinti eksperimentus, non-konformizmą ir kūrybiškumą.
Nuo 2005-ųjų metų, suburtas Estijos performanso menininkų grupės „Non Grata“, festivalis kartą metuose lanko įvairius Europos miestus ir dalinasi gyvo meno patirtimis su žiūrovais.
Kiekvienais metais menininkai pristato naują programą tiek naujai prie grupės prisidėjusių, tiek nuo pat pirmųjų turų ištikimai skleidžiančių performanso žinią menininkų pasirodymus.
Alytuje šis festivalis lankosi kasmet nuo 2010 m.
Performansai – balandžio 23 d., ketvirtadienį,
pradžia 15.00 val. prie Alytaus dailės mokyklos.

Dalyviai:

Antibody Corporation (Čikaga, JAV)

Nina Yhared (Meksika)

Mathieu Sylvestre (Vokietija/Prancūzija)

Xiao Yurong (Kinija)

Mélodie Duchesne (Prancūzija)

Anonymous Boh (NON GRATA)

StormPrint - Silk Screen Live Print! (Estija)

Ott Piibeman & Hannes Paldrock

Terho Sulkala (Suomija)

Jaras Ramūnas ir Alytaus dailės mokyklos performanso klasės mokiniai: Dovydas Adomaitis,
Mantas Žukauskas, Povilas Avižienis ir kt.

Tae Ateh (transžmogiškasis fantomas)

DAMTP

FB: Diverse Universe Performance Festival

https://www.facebook.com/diverseuniverse

https://www.facebook.com/events/643699245762615/

Celebration of International Day of Plagiarism///Diverse Universe event in Alytus, Lithuania

Aprill 23rd, 2015

Visa, kas nėra tradicija, yra plagiatas“ (What doesn‘t grow out of tradition is plagiarism) – Vytautas Landzbergis

According to DAMTP Proletarian Calendar - April 23 rd is the International Day of Plagiarism because it is the anniversary of William Shakespeare’s death day. Well into the 17th century originality carried no cachet. Shakespeare exemplifies the pre-modern attitude: he took plots and characters from wherever he pleased, rarely acknowledging sources, and he saw so little sanctity in his own words that anyone could print them who cared to incur the expense - which did not include royalties to Shakespeare. In fact, one might guess that the preeminence of the individual “genius” and the myth of his “mysterious” abilities to “create” stem directly from attitudes developed, employed and passed on by the 20th century Modernists.

April 23 rd - Day Acatl (Reed) - is governed by Tezcatlipoca as its provider of tonalli (Shadow Soul) life energy. Acatl is the scepter of authority which is, paradoxically, hollow. It is a day when the arrows of fate fall from the sky like lightningbolts to create chaos out of order. Order and reason outlive their purpose and must be replaced by the potential for new, unexpected, unpredictable, change. It is precisely in the heart of order that the lightningbolt strikes. The warrior prefers to have no relationships if the only alternative is to have bad relationships: thievery abounds and no treasure of the heart is safe. These are good days to be in the vanguard; bad days to be encamped behind the front. We must plagiarize freely using what is available to us as our own including ourselves. We must bring down barriers of false communication by re-inventing our own images, symbols and means of communication. Ideas do not belong to any individual or group. Freely plagiarize other works altering it to fit your idea of how it should be. Take popular media images and transplant it into society in the way you want them to mean. Offer your ideas to others to similarly transform and personalize. The emphasis is not on individuality or uniqueness, but on collective adventure of self-empowerment and autonomy.

It‘s time to switch from outlived and eurocentrist „I think therefore i am“ to animist and plagiarist „I relate, therefore i am“.

Diverse Universe is an international nomad performance art festival. Alytus event starts in front of Alytus Art School (S. Dariaus ir S. Girėno str. #25) on April 23rd, 2015 at 3PM.

Antibody Corporation (CHICAGO)

Nina Yhared (MEX)

Mathieu Sylvestre (GER/FRA)

Xiao Yurong (CHINA)

Mélodie Duchesne (FRA)

Anonymous Boh (NON GRATA)

StormPrint - Silk Screen Live Print! (EST)

Ott Piibeman & Hannes Paldrock

Terho Sulkala (FIN)

Jaras Ramūnas and students from Alytus Art School Performance Class: Dovydas Adomaitis,
Mantas Žukauskas, Povilas Avižienis etc.

Tae Ateh (transhuman phantom)

DAta Miners & Travailleurs Psychique (DAMTP)

Performance pics: http://diverseuniverse2014.free.fr

website: www.nongrata.ee

Diverse Universe Pictures: www.performance.ee

FB: Diverse Universe Performance Festival

https://www.facebook.com/diverseuniverse

Add comment


Security code
Refresh