ALYTUS PSYCHIC STRIKE BIENNIAL #6
AUGUST 18-23 /// 2015 /// RUGPJŪČIO 18-23

ATTACK WHITE SUPREMACIST CULTURE!
NETWORK GLOBALLY, KNOTWORK LOCALLY!
DEVELOP SOLIDARITY TOWARDS REVOLUTIONARY ANIMISM!
ALL (IN)ORGANIC COMRADES UNITE!


وحدةDAMTP – DATA MINERS & TRAVAILEURS PSYCHIQUE WAHDAT وحدة2015 m. Alytaus bienalėje į(si)steigė organizacija (OPSINA), kuri apsiėmė koordinuoti, kad (re)produktyvieji darbininkai galėtų malšinti destruktyviuosius darbininkus, o ne atvirkščiai. Ši organizacija kartu su pasaulio psichodarbininkais prisiima visą atsakomybę dėl 2015 m. rugpjūčio 20 d. akcijos prieš G4S būstinę Alytuje.

Nors esame kritiški bet kokios formos nacionalizmo atžvilgiu ir dėl šios priežasties nesame prieš Izraelį nukreiptos kampanijos (BDS) dalis, mes prisijungiame prie Nacionalinių Islamo pajėgų ir Nacionalinio Palestinos kalinių judėjimo, atliepdami į ketvirtąjį, atvirai revoliucinį, jų tarptautinio atsišaukimo punktą:

„Mes kviečiame prisijungti prie tarptautinės kampanijos, reikalaujančios išlaisvinti kalinius; pirmiausia paleisti sergančiuosius, po to politinius kalinius, moteris, vaikus, ir galų gale nutraukti kankinimus visuose kalėjimuose ir sulaikymo centruose“.

Be to, kad G4S atlieka svarbų vaidmenį represuojant palestiniečius kalinius Izraelio kalėjimuose, ji yra iš esmės kapitalistinė korporacija, skleidžianti savo nuodingus čiuptuvus visame pasaulyje ir nuosekliai privatizuojanti viešąją erdvę. Savo ruožtu mes kviečiame visus G4S darbuotojus organizuotis į darbininkų organizacijas ir laipsniškai perimti šios destruktyvios struktūros kontrolę, kol ji neprarijo jų pačių.

Mes esame pasirengę prisijungti prie proletarinės (savi)organizacijos ir taip skatinti klasinės savimonės brandą. Išreikšdami savo solidarumą mes surengėme revoliucinio animizmo antpuolį prieš G4S padalinį Alytuje ir tokiu būdu trumpam neutralizavome destruktyviųjų darbuotojų agresiją. Tokiu būdu mes solidarizavomės ne tik su palestiniečių kalinių, bet ir su viso pasaulio kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose laikomų žmonių pasipriešinimu prievartai. Mes teigiame – niekas šioje planetoje niekada nebus laisvas tol, kol joje bus bent vienas asmuo, kuriam apribota laisvė!

Mes kviečiame ir toliau imtis įvairių protesto formų prieš G4S korporaciją ir jos padalinius visame pasaulyje – prieš žudymo, neteisybės ir prievartos mašiną!

DAta Miners & Travailleurs Psychique – DAMTP

OPSINA

Alytaus bienalės organizacinis komitetas – ABRAKADABRA-C.


G4S ACTION STATEMENT

OPSINA (cOmmitee for the coordination of the psychic workers Plenary to Submit to reproductIve aNd productive workers And dominate destructive workers (OPSINA)  and DAMTP (Data Miners Travailleuse Psychique) conducted a psychic attack against G4S facility at Swedbank compound in Alytus.

While we have a critical position towards all nationalisms and are for this reason not a part of the BDS movement, we responded to the call from National and Islamic Forces /  National Palestinian Prisoners’ Movement with regard to their 4th point which we see as a revolutionary call:

“Fourth, we call for the launch and expansion of an international campaign with wide support and participation to demand the freedom of prisoners, beginning with the sick prisoners, administrative detainees, women, and child prisoners, and to end the use of torture in prisons and detention centers.”

G4S are a key capitalist corporation – expanding their activities around the world as states privatise key public concerns. We see this as an important area for proletarianisation and call on all G4S workers to join psychic workers unions, reproductive workers unions, destructive workers unions and other situnions as they see fit.

We extend our solidarity to all reproductive workers and nations of workers in order to foster class consciousness of the situation that extends globally to affect us all as workers and only by wahdat as workers can we organise against this.

On Thursday, August 20th we conducted a DesaKalaPatra Action including Situpathic, Situlogic, Situphonic, Situchemical, Situgraphical and Situlingual Wahdat – in short a Revolutionary Animist assault on the G4S facility in our immediate locality, against the destructive workers of G4S and in solidarity and support with prisoners and reproductive workers not just in Palestine but also in detentions centres, prisons and other concentration camps all around the world.

To end we echo the call for actiOn against G4S:
“Finally, we salute you as we see you as the voice of conscience that confronts the killing machine, injustice and oppression.”

DAta Miners & Travailleurs Psychique (DAMTP)

cOmmitee for the coordination of the psychic workers Plenary to Submit to reproductIve aNd productive workers And dominate destructive workers (OPSINA)

Alytus Biennial Reversion into Abolition of Culture And Distribution of its Aberrant Bacillus Right Abroad – Committee (ABRACADABRA-C)Add comment


Security code
Refresh