ALYTUS PSYCHIC STRIKE BIENNIAL #8: SA(N)CABA (SITUGEOGRAPHIC QUANTUMPILGRIMAGE FROM BOTOSANI TO ALINJA) AUGUST 10-31, 2019

ATTACK WHITE SUPREMACIST CULTURE!                                                    FIND AND AMPLIFY THE VOICES OF
REPRODUCTIVE, PRODUCTIVE AND DESTRUCTIVE WORKERS WHO ARE NOT IN UNIONS OR COUNCILS!           

ALL (IN)ORGANIC COMRADES UNITE!                                                                                            GAME THE SYSTEM!

ABRACADABRA-C  (Alytus Biennial Reversion into Abolition of Culture And Distribution of its Aberrant Bacillus Right Abroad – Committee)

ÐعM提п (former DAMTP - the DaðA Miners and Travailleuse Psychique) - workers union to disrupt the creation of cultural capital through regional and a national language
In order to effect the degree of psychic terrain modelling envisaged, the Tournament will seek to reawaken, and form an alliance with, the long dormant Cornish Giants; those great terra-forming shepherds of the earth who were pushed to near extinction by the evils of men and their greed for land. We speculate that the awakening can be manifest via a series of rotational three sided football games in locations of significant geo-psychic energy. The spiral channelling will induce a dédoublement of the emotional energy of the participants which, combined with the signalling power of the psychographic attractors we transform within, will convince the giants of the rightfulness of their waking and ally them to our task.

Each of the games played will gradually increase the potential energy available for release upon the G7, with the final assault being projected by means of a triolectical cyclotron event on the Saturday eve, first fusing and then folding over each of the attractor locales until the projection power is at its maximum – and the psychic strike is launched to DESTROY THE G7.

more details on course of the event: http://www.psychogeography.org/kernotalia13/

As you may be aware, the 3SF World Cup was due to be held in London in 2020, and was being organised by the guys at New Cross Irregulars. However, in light of Covid, they took the decision to postpone.

As you may also know, many of those involved in the Invisible League had predicted disaster for this 2020 ‘(End of the) World Cup’ from as early as last year, having been cut out from the organising committee through political manoeuvrings from the New Cross faction. What we could not have predicted, however, was the sweeping victory for the ‘more-than-human’ teams, with the C-19 Virus team allying with Bats team to overcome New Cross’s cherished goal!

Well, since the erstwhile organisers have not opted to reschedule, and 2020 will soon be over, we have taken it upon ourselves to reorganise, and publicise the following event to their international contacts on their behalf! As they say in America: you snooze, you lose.

Dvasingumas – viena iš labiausiai devalvavusių sąvokų. Šiandien praktiškai ji visiškai pasitraukusi iš „rimtosios“ valdančiosios klasės kultūros apyvartos tiek politinėje, tiek meninėje sferose, siejamose išskirtinai tik su kapitalu ir jo kaupimo formomis. Netgi religijos šiandien save sieja daugiau su dieviškumu, nei su dvasingumu. Šią sąvoką vienas iš septintojo dešimtmečio revoliucinių radikalų yra įvardinęs kaip kritinę, nes jos pražiūrėjimas lemia ne tik dvasinę krizę, bet ir visų kitų revoliucinių pasiekimų laipsnišką regresą, kaip antai: lig šiol visi revoliuciniai judėjimai kėlė politinių, socialinių, kultūrinių, na, dar ir seksualinių santykių revizijos klausimus, o dvasingumo problemų ne tik, kad nesuvokė, bet net ir nelaikė vertu gilinimosi. Ilgainiui būtent šio klausimo neišsprendimas, o tiksliau šios sferos palikimas religinėms ir kultūrinėms institucijoms ir lemdavo laimėjimų visose minėtose sferose praradimus ilgalaikėje perspektyvoje.

Čia pateikiamas tekstas, kurį sugeneravo akademinės bendruomenės atstovas, dalyvavęs 2019 m. letristų piligriminėje kelionėje, po kurios sąmoningai atsisakė vertinti pasaulį iš akademinės pasaulėžiūros pozicijų: autorius atsisako savo akademinių regalijų ir net savo asmeninio vardo, kuriuo iki šiol kaupė asmeninį kapitalą. Jo tekstas žymi vidinę akademinio teksto destrukciją, kuriame poetinė vaizduotė sąmoningai naudojama kaip priemonė šiam tikslui pasiekti. Tekstas peržengia tuščiavidurį ir narcizišką akademinio teksto formalizmą bei racionalumą. Antra vertus, jame sugrąžinamas juslingumas, ir ypatingai spalvos srityje, nes šiandienos poetai jau sunkiai sugeba skirti daugiau nei tik juodą, baltą ir raudoną (iš kurių tik viena priskiriama prie spalvų)... na, gal dar žalią spalvą. Iš pirmo žvilgsnio tekstas labai artimas siurrealistinei tradicijai, jame netgi daugelyje vietų galima atsekti tiesioginių aliuzijų į konkrečias praktikas ar istorinius faktus, bet tai nėra dar vienas siurrealizmo manifestas – greičiau tai būtų dvasinę transformaciją liudijantis dokumentas, skatinantis ne kultūrines formos mimikrijas, o plataus spektro eksperimentinius kontrkultūrinius reiškinius erdvėje, laike ir klasinėje pozicijoje. Tekste atsisakoma filosofams ir turistams būdingo „žvilgsnio iš viršaus“, ir pasirenkamas žemiausias įmanomas stebėjimo taškas. Šio teksto publikavimo tikslas – paskatinti diskusiją apie dvasingumą... nes siurrealistai besmaugdami klerikalus netyčia uždusino ir dvasingumą... pavertė metafiziniais literatūriniais kliedesiais.PSICHODARBININKO MAZGAS IR PALAIDI GALAI: MINTYS PO LETRISTŲ PILIGRIMINĖS KELIONĖS

„Vardas, kuriuo įvardiname nėra tikrasis vardas.“ - 道德经


Nebeprisimenu, kada pirmą kartą išgirdau apie piligrimystės, jungiančios Mesijo ir Letrizmo įkūrėjo Isidoro Isou gimtinę bei Mesijo ir Islamiškojo Letrizmo [Hurufiyya] įkūrėjo Fazlallah Astarabadi mirties vietą, idėją. Jau prieš keletą metų turėjau minčių aplankyti Botošanį, Isou gimtinę šiaurinėje Rumunijos Moldavijos dalyje, tačiau iki šiol kai kurių kolegų psichodarbininkų buvau stabdomas to nedaryti, nepasigilinus į vietos, erdvės ir klasės sąryšingumus. Visi bandymai investuoti į prasmę sąlygojo tik nuolatinį minėto plano atkėlinėjimą. Ir tada mane pasigavo Duomenkasių ir psichodarbininkų judėjimas[1], kuris savo tinklais pradėjo transliuoti įvairiausio plauko pasiūlymus.

Ir štai – viskas nuspręsta, suplanuotas maršrutas, įvyksta piligriminė kelionė ne tik erdvėje, bet ir laike, ir klasinėje savimonėje: tokiu būdu pažymime 12-ąsias Isou mirties metines, o tuo pačiu ir užverčiame – bent jau mūsų manymu – tuos krauju permirkusius istorijos knygos skyrius, kuriuos tas pats Fazlallah įvardino Dieviškumo amžiumi[2].

"The name which can be named is not the true name." -道德经

I don’t recall when I first encountered the dream of a pilgrimage, connecting the birthplace of the Messiah and founder of Letterism, Isidore Isou, and the deathplace of the Messiah and founder of Letterism, Fazlallah Astarabadi. I had harboured ideas to visit Botoșani, Isou’s birthplace, in the northern, “Moldavian” part of Romania, for some years, but had thus far been knocked back by certain of my fellow psychic workers, on account of the significant traversals of space, time and class that would be required. Against such investment in signification, actions were indefinitely postponed. However, in the aftermath of an affiliation with the union of Data Miners and Psychic Workers, various suggestions began once more to circulate, or at least to diffuse through the filaments of whatever media mycelia held us connected at that time.

Things are resolved, plans are made, a pilgrimage takes place, and time, and class, to mark the dawning of the 12th year since Isou’s passing, and so to finally turn the page, or so it is hoped, on those bitter, blood-inked chapters we call - after Fazlallah himself - the Age of Divinity.As have been recorded there was a match of 3SF to happen in Glasgow on 5th November 1994 on the roof of the 99 Gallery on 5th Nov 1994 at the end of the opening of the Complicity’s group show. 25 years have passed and on the same 5th November a bunch of psychic workers decided to round up the time loop so finding the building which has a pub on a ground zero space which formerly hosted the above mentioned gallery. After the hopeless discussion to incorporate some eastern European pub staff workers to find an excuse to climb up on the roof and to play 3SF psychic workers left nothing else to do then to follow the Psychogeographical Contour Map of Glasgow occasionally got as an option to find their way around.


Gaming 3SF in former oil container (denigrated into an art show space) at Tate Modern, London on November 8th, 12PC (vulg. 2019)

In teasing out from the imaginary ether what it means to play three sided football, a recurrent theme has been the gradual emergence of what I want to call replays - transmutations of past and future Games, whether played or unplayed, that are repeated in order to become triolectically enhanced.


12 proletarinio kalendoriaus metais (pasen. 2019 m.) vykstanti Alytaus bienalė skirta nuo 1993 m. pradėtų eksperimentinio pobūdžio reiškinių, vėliau įgavusių Alytaus meno(psicho)streiko bienalės pavidalą apibendrinimui.

Šiuo tikslu rugpjūčio 10-30 dienomis Alytaus bienalė buvo vykdoma 5 valstybėse prie Juodosios jūros. Būtent šioje teritorijoje materializavosi dauguma per visus šiuos metus Alytuje generuotų idėjų, čia surado savo poilsio vietą Alytuje vykdytų renginių dalyvių svajonės.

Psichodarbininkų sąjunga kvietė visus, kuriuos domina dvasiniai ieškojimai ir atradimai, pokalbiui prie situografų Alytuje ir Vilniuje:

blackmoonday

Black Moon for Bucharest came-up at 1:37PM on August 30th, 12PC. SOF, DAI (Double Agents International) and ABRACADABRA-C went to a carwash few hours before this time. First here DAMTPs got a vacuum cleaner from the cleaning workers and almost finished the cleaning of van interior, when workers took back the vacuum cleaner back and told to wait in a queue. It took 2 or 3 hours. Black Moon or Supermoon came in the moment the van started to be washed. In full proletarian solidarity 3 teams of peregrines played a routine 3SF World Cup (WC). This was the last WC in a row of 18. It ended with SOF automatic dissolving. After playing DAMTPs came back to the cleaning worker and paid him for the job done including the labour done by themselves.

Thus on 31st July 12PC [2019 vulg.] the destined day of SOF’s self-abolition arrived - the culmination of UfSO, the amplic and the chiselling phases, overseen by the 33-month return of the Black Moon. In the annual rotunda - the threesided game of earth, moon and sun - each of the four elemental seasons gives birth to three new moons. Every 33 months or so, they sire a Black Moon, a seer who walks in the shadows between them, itself a ghostly image of the great 33 year solar-lunar marriage dance. With the dawning of the Black Moon, in the 12th year of the Age of the Proletariat, Strategic Optimism’s Nine Year Plan reaches the end of its 3rd and final phase. The unending cycle of the Three Rotations is complete; the cosmic great game begins again!

Later this day peregrines cached with Romanian National Football Team bus, stuck in the traffic jam, and DAI tried to offer them a proletarian football of lowest quality as letter of proletarian solidarity. Their driver showed a body letter of [capitalist] detachment but some traces of solidarity were apparent.

 

blackseacup


The 3SF World Cup was hold on the ferry-boat deck in a time between Workers’ Negotiated Overtaking of VIPs’ Sunset and before Workers’ Self-organized Proletarian Sunrise. Participants: Truck Drivers’ Academia (TDA), dolphins, kids, travellers, bikers, None-Males Association (NoMA), Double Agents International (DAI), SOF and ABRACADABRA-C.

Two players – one from TDA, another from NoMA - got serious foot injuries. The same TDA player few hours before got his heart broken because of NoMA’s refusal to accept his love. The World Cup eventually ended on the unexpected victory by dolphins – the clandestine negotiation to give ball to them ended up with disability to kick-off it “accidentally” out of the ferry to the open sea. It was probably because the heavy hand-made serpentine ball was used.

 

batumi

The Alphabetic Tower is a 130-meter-high structure in Batumi, Georgia: two helix bands rise up the tower holding 33 letters of the Georgian alphabet. Construction date – 4PC (vulg. 2011). Peregrine data miners found out it to be a tower of dead letters and dead birds.

The 3SF game was played with the lightweight ball (the one in a water melon design) in a strong wind. The game [of flying] was played between three teams [forces] accordingly: the kicker, wind and gravity.

There were some time loops of the game sequence discovered after the game in Batumi was played (or rather initiated, because 3SF games never quit) – that connects the attempts by humans "to fly as a bird" and the earthquakes in Constantinople/Istanbul:

The construction of monument to Humanity as a monument to peace between Turkey and Armenia, long divided by a dispute over genocide, was approved on 23 December 2006. The construction of the monument took 3 years and took a shape of monument to bipolarity in 2PC (vulg. 2009). In the early 4PC (vulg. 2011) Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan described the monument as a "monstrosity”. On 26 April 4PC monument’s demolition started by beheading the statues. Then the statue was dismembered into 20 pieces.

This World Cup started even earlier in Erzurum on August 21st, 12PC when after exchanging in a friendly chat at the dinner table in local restaurant Turkish guy frankly asked: “do peregrines like Turkish president?”. Their answer was: “if you like him we like him too”. The guy was very satisfied with the answer and with himself too.

On the other hand, the beheading (and dismembering) of the monuments has a long line through the Age of Divinity and merges Protestantism, French Revolution, Paris Commune, Bolsheviks, Situationists, nationalists in Eastern Europe after 90’ies, Taliban, ISIS, Rhode Must Fall Movement and many others. But Kars case is different – there destruction happen in a biennial after the monument was build.

Peregrines climbed the mountain, found a place with remaining of the monument’s concrete basement, clambered it and played Humanitarian 3SF Haiku World Cup – the shortest ever played.
karsmonumenttohumanity

anigame1

Peregrine DAMTPs came to Ani just before sunset, but because of the approaching storm it was almost dark already. Through the Lion Gate peregrines got into a triangular location of the city which some ages ago used to be the largest in the world. Now – fully devastated but with still tangible mighty of the past – well suited to serve to Armenian nationalists and now already starting to move towards consumerist charm of the tourist object, but the restoration of the medieval city walls rather resemble soviet submarines fuel containers. The Lion Gate and a large section of the adjoining towers and walls were badly damaged in an appalling and amateurish reconstruction organised by the Turkish Ministry of Culture during 1996/1997

 

On the Winter Solstice 2019 AD (12PC) a small group of Mummers visited Trinity College in Cambridge England and beheaded the statue of Henry VIIIth that sits in judgement over their gates. we have done this in an act of Class War. The college has refused to open its gates to the Proletariat, the colonised, the Workers and so as Mummers we are forced to strike its gates with Proletarian Class War Majik in order to precede an out right assault and bring this institution of power under the dictatorship of the Proletariat and the Reproductive Workers Councils of the World. We suspect that Trinity have already replaced the head with a paper-mache hollow head but this fools no one.

The fact that the British establishment routinely destroys and defaces the planet and all who live here on a daily basis, they are very vociferous in their defence of their stone carvings of bourgeois patriarchs such as Rhodes. Their defence consists also of a defence of history and truth. Lol. It is long clear to everyone how distorted, in their own image, this version of truth and history really is. In 2020 the British colonial government in Australia is celebrating the invasion of Australia by lieutenant Cooke and the Endeavour by reconstructing it and sailing it around Australia even though Cockface himself never circumnavigated the continent. thus the colonial capitalist powers are re-staging history in order to glorify their barbaric invasion and subsequent genocidal culture which continues today. So those who defend the statues of murderers rapists such as Henry Tudor or James Cooke or indeed Rhodes himself as he has at Oxfords oriel college argue that they defend history this is a wholly undialectical and monolithic view of history. because within history is always in fact the history of history. and there is no history of history of history of history of history as they would argue 0 since dialectically these are already present also as the history of (history of history) or (history of history ) of history. colonialism and decolonialism as dialectical moments are as yet unresolved,. in this arc also is the Shoah which continues with the creation of South Germany in 1948, the moment of this foul synthesis!


The burial of Fazlallah’s body in Alinja was the beginning of the whole process of “return” to origins at the end of time. The shrine was a metonymic marker for the impending apocalypse. That’s why peregrine DAMTPT’s took the route from the birth place of Isou (who spoiled letterism by turning it to art) towards the death place of the inventor of unspoiled yet lettrism (hurufiyyah). DAMTPs call this period between 2 points in time The Age of Divinity. And believe the peregrination to be its unwinding.

 

Travel to it is an equivalent of return to one’s origin. While God’s creation Adam had begun the connection between humanity and divinity, Fazlallah’s body interred into shrine at Alinja most fully realized the potential divinity within the humans.

martinalinjamartinalinja1
čáry komplet
fazlullahheirlines1
fazlalahgrave1fazlalahfrave2fazlalahgrave3
araratdonkey

One of the peregrines, who acknowledged being a double agent of DAMTP and bourgeois art system, had a dream just before making a last decision to join DAMTP’s peregrination. She dreamed the Ararat (Agri Dagi) mountain and there was a letter to appear on a top of it. Like this Untitled 7

That was an excuse to do a stop by the mountain. Though the psychic worker who was driving a car missed the best view of the mountain and did a stop in a place which was at a bigger distance from mountain itself and spoiled with some traces of human, non-human and more-then-human activities (there were some houses, heap of hay, or straw, or dung under the bright blue cover, few mountains obstructed the lower part of Ararat… and also a donkey in a front. It took some time for already angry and desperate worker to get back to concentration, and she saw exactly the same letter from her dream on the mountain’s top again.

ABRACADABRA-C recognized situation from Alytus Art Strike Biennial issue of 2009, when instead of providing donkey to the artists as he had a request for, artist himself was brought to a donkey some 100 kilometres away.