DESA [erdvė] + KALA [laikas] + PATRA [tapatybė, situacija, bendruomenė, visuomenė, klasė] = DKP

 

Tėra tik dvi socialinės klasės poliarizacijos: darbininkas arba buržua. Dvi poliarizacijos egzistuoja ir erdvės sampratoje: nuo taško A į tašką B (vakarai-rytai; šiaurė-pietūs; viršus-apačia). Tas pat ir su laiku: praeitis ir ateitis. Orietavimasis – tai pradinė pozicija erdvėje, laike ir visuomenėje. Kadangi visų pasaulyje sukuriamų gėrybių pagrindas yra darbas, mes kviečiame žvelgti į pasaulį ir jį [į]vertinti iš darbininko perspektyvos, siekti tokio darbininkų tarpusavio santykio, kad užkirsti kelius kapitalo [įskaitant ir kultūrinį] formavimuisi.

Rugpjūčio 20 d., antradienis – DESA

10.00 – 11.00. Rytinė mankšta #1. Ši praktika tiesiogiai siejama su tuo pačiu pavadinimu Londone rengtus susirinkimus Anglijos revoliucijos metu. Didelę įtaką šiems pratimams atsirasti turėjo ir antropologo Johanneso Fabiano „vizualistinė“ kritika. Daugiau: http://barbigate.wordpress.com/

Kadangi Londono „Rytinė mankšta“ tradiciškai vykdavo 7.00 val, tai, įvertinant 2 val. laiko juostų skirtumą, Alytuje ji vyks nuo 9.00 val. kasdien bienalės metu (išskyrus rugpjūčio 20 d., kai ji vyks nuo 10.00 val.) dalyvauti gali visi norintys.

11.00 – 12.00 – bendras susirinkimas, pasisakymai, prisistatymai, bienalės darbotvarkės tikslinimai (Alytaus dailės mokykla).12.00 – 13.00 – oficialus DAMTP pranešimas-bienalės atidarymas..

14.00 – 15.00 - ?

15.00 – 16.00 – Roberta Raudonė (FEF): interaktyvus lyčių politikos seminaras "Gender in the box".

16.00 – 17.00 – Kamerūnas (Fon Bridget Anip, Mbaku Fidelis Mbabit)

17.00 – 18.00 – Diskusijos.

18.00 – 20.00 – Situgrafijos/DKPgrafijos dirbtuvės.

 

Rugpjūčio 21 d., trečiadienis – PATRA: tapatybės-klasės sąryšingumai. Situacija kaip trečioji klasės dimensija.9.00 – 10.00. Rytinė mankšta #2.

10.00 – 10.30 – bendras susirinkimas, bienalės darbotvarkės tikslinimai.. (Alytaus dailės mokykla)

10.30 – 11.00 – DAMTP: identitetas ir klasė – psichodekolonizacijos konferencijos, įvykusios 2012 m. rugsėjo mėn. Alytuje, iškeltos problemos branduolys.

11.00 – 12.00 – įvadas į DKP-Grafiją. AMKAAK

12.00 – 14.00 – kolektyvinė tapatybė – Chus Martinez kaip transnacionalinis ir translytinis fantomas. (Londono, Kembridžo, Berlyno ir Alytaus perspektyvos)

15.00 – 16.00 – Nuo sąjungos prie tarybos – diskusija.

16.00 – 17.00 – galia judėti/ benamių galia/ pabėgėlių streikas – diskusija.

17.00 – 18.00 – diskusijos, apibendrinimai, rezoliucijos.

18.00 – 20.00 – Situgrafijos/DKPgrafijos sesija. Hipergrafija. Pasirengimo kontrkultūriniam piketui kūrybinės dirbtuvės.

Rugpjūčio 22 d., ketvirtadienis – PATRA: politika, menas ir aktyvizmas.9.00 – 10.00. Rytinė mankšta #3.

10.00 – 10.30 – bendras susirinkimas, bienalės darbotvarkės tikslinimai.. (Alytaus dailės mokykla)

10.30 – 11.30 – OKK/Polaris: kritiškas požiūris į „leaks“ ekonomiką.

11.30 – 12.30 – Ilya Budraitskis: Maskvos geografija ir miesto erdvės transformacija iš (ne)legalių gatvės protestų perspektyvos.

12.30 – 14.00 – Nafeesa Shamsuddin. Bangladešas: (1971 m. JAV finansuotas genocidas) kaip Auksinė Bengalija tapo „trečiuoju pasauliu“, samdomo darbo vergija šiandien, drabužių indistrijos vystymasis, darbininkų žūtys, JT žmogaus teisių taryba – neoliberalaus globalizmo gyvatės galva.

Tiesioginis skype yšys su bangladešo aktyvistais, kovojusiais i tebekovojojančiais dėl beteisiškos gyvų ir žuvusių (sudegusių fabrikuose) darbinink(i)ų padėties.

15.00 – 17.00 – Pasiruošimas eisenai ir kontrkultūriniam piketui.

17.00 – 18.30 – Pasaulio psichodarbininkų šventinė eisena ir kontrkultūrinis piketas Alytaus miesto gatvėmis. Maršrutas – S. Dariaus ir S. Girėno g. (nuo Dailės mokyklos) – Rotušės aikštė (arba jos prieigos) - Pulko g. - S. Dariaus ir S. Girėno g. – Savanorių g. – A. Matučio g. – Miesto sodas – Maironio g. – Birutės g. – S. Dariaus ir S. Girėno g. Gali būti naudojamos buitinės valymo priemonės ir šepečiai nešvarumams naujame grindinyje nuvalyti..

Rugpjūčio 23 d., penktadienis – KALA: noizas! [Tarptautinė vergų darbo panaikinimo diena – 1791 m. vergų sukilimui San Dominge (dabar Haitis) atminti]

9.00 – 10.00. Rytinė mankšta #4.

10.00 – 10.30 – bendras susirinkimas, bienalės darbotvarkės tikslinimai.. (Alytaus dailės mokykla)

10.30 – 11.30 – datacide/Berlin (Christoph).

11.30 – 13.30 – „Okupuok“ patirtys ir instrumentinė galia – diskusija.

13.30 – 14.00 – čekų-ateities-pranašavimo-noizzzzas. (Martin Zet)

15.00 – 15.30 – Introduction dans la Science-slam/ Įvadas į lasjanslamą (Disidentas Bacevyčia)
15.00 – 23.00 – „Pasidaryk pats“(D.I.Y.) koncertas Alytaus dailės mokyklos prieigose: D.I.Y. TOTAL NOISE JAM.

23.00 – 24.00. “Mirusiųjų pasaulio psichodarbininkų (DEad WOrkers Union: DEWOU-DAMTP) pagerbimui skirta nakties šventinė eisena Alytaus miesto gatvėmis”. Maršrutas – S. Dariaus ir S. Girėno g. (nuo Dailės mokyklos) – Rotušės aikštė (arba jos prieigos) - Pulko g. - S. Dariaus ir S. Girėno g. – Savanorių g. – A. Matučio g. – Miesto sodas – Maironio g. – Birutės g. – S. Dariaus ir S. Girėno g.

Rugpjūčio 24 d., šeštadienis – DKP triolektika.9.00 – 10.00. Rytinė mankšta #5.

10.00 – 12.00 – Trišalis psichogeografijos futbolas miesto sode.

13.00 – 15.00 – „Rimtosios kultūros“ griovimo mašina: orgono (gyvybinės-seksualinės) energijos miesto ir pasaulio bendruomenei kaupimas iš debesų panaudojant Wilhelmo Reicho debesų skaidymo vamzdinėmis-žarninėmis struktūromis principą. Alytaus miesto sodo fontanas.

15.00 – 16.00 – Karo žaidimas. Alytaus dailės mokykla.

16.00 – 17.00 – Aseminis internacionalas. Manifestas. Aseminis rašymas kaip politinės kovos priemonė. (Yuly, Katia, Dasha). Alytaus dailės mokykla.

17.00 – 19.00 – Mawuna R. Koutonin: Kolektyvinių sapnų studija. Alytaus dailės mokykla.

20.00 - 22.00 – psichodarbininkų tarybos posėdis: dėl ateities planų.

Rugpjūčio 25 d., sekmadienis – DKP ir animizmas. 

 

9.00 – 10.00. Rytinė mankšta #6.

10.00 – 18.00 – psichoorientacinė situacijų iškyla po Vidzgirio botanikos parką. Kelionės pradžia prie Alytaus dailės mokyklos.

Pastabos:

1. Plenarinių sesijų metu moterų ir juodaodžių draugų nuomonės bei pageidavimai sudarant darbotvarkes turės pirmumo teisę.

2. Visų bienalės renginių metu bet kuris dalyvis bet kokia dingstimi (arba be jos) gali spontaniškai pradėti šokti, o kiti gali prisijungti, jeigu nori.

Individualūs pasirodymai neregistruojami, vizualios dokumentacijos skatinama vengti.

3. Kiekvienas darbotvarkės punktas gali keistis iki pat tos dienos 10.00 val. susirinkimo galutinio patvirtinimo. Visi pakeitimai  bus skelbiami www.alytusbiennial.com .

Kviečiame visus: gyvus ir mirusius, neegzistuojančius ir nualintus dalyvauti fizine, elektronine ir/ar dvasine-telepatine forma.