2012 m. rugsėjo 21-23, DAMTP vardu pati save pasiskyrusi kuratorė Chus Martínez kviečia į negamybinių psichodarbininkų ir duomenkasių, neproduktyvių mirusiųjų darbininkų, reprodukcijos darbininkų ir valytojų (samdomų ir neapmokamų) suvažiavimą Alytuje. Darbotvarkėje: buržuazinės kultūros griovimo strategijų aptarimas ir mėgavimasis jos agonijomis, pašalinus prieigas prie švaros (valytojų, chemikų ir santechnikų streikas), šviesos (jungtinis elektrikų ir vizualiųjų menininkų streikas) ir stilistikos (rašytojų, stilistų, korektūros darbininkų ir spaustuvininkų streikas).

Vieta: Alytaus dailės mokykla, S. Dariaus ir S. Girėno g. 25, Alytus

 

Programa

 

2012 m. rugsėjo 21 d., penktadienis

 

11.00 – 12.00 – įžanginis pranėšimas - Redas Diržys (Alytaus bienalės transformavimo į kultūros griovimą ir šios bacilos sklaidos pasaulyje komitetas ABRACADABRA-C), trumpi dalyvių pri(si)statymai.

 

Bienalizacijos kaip neoliberalios eurocentrizmo buržuazinės propagandos ritualizacijos kritika

 

12.00 – 13.00 – "2012 is the season for treason" [Organ Kritischer Kunst = Pablo Hermann & Juan Pablo Diaz (Berlin) + Andrius Savickas]

Dviejų didžiausių 2012 m. Vokietijoje vykusių kultūrinio establišmento renginių analizė ir kritika:

- Berlyno Bienalė 7 – žiūr.: http://2012istheseasonfortreason.wordpress.com/2012/05/05/another-aggressively-stupid-berlin-biennale-7-provocation-institute-for-human-activities-sic-and-its-gentrification-program/

- & dOCUMENTA (13) – žiūr. http://chusmartinez13.wordpress.com/2012/09/05/8/),

- taip pat trumpi pastebėjimai apie kraštutinį vadinamųjų „aktyvistų“ naivumą (zo)okupuok! judėjimą, kriptofašistinio mąstymo (Voina ir Nazbolai) užuomazgas minėtuose gentrifikacijos festivaliuose. (dokumentacija: http://2012istheseasonfortreason.wordpress.com).

POLARIS INTERNATIONAL Limited (prezentacija viršijusios visas buržuazinės gentrifikacijos propagandos ribas kompanijos, kurios tikslas visuotinė (euro) psichokolonizacinio meno koncepcija (socialiniai klijai). (http://polarisinternational.wordpress.com).

 

13.00 – 14.00 – „Parallelinis sukilimas“ Martin Zet (menininkas, dalyvavęs Berlyno Bienalėje 7)

14.00 – 15.00 – diskusijos

 

Pertrauka

 

Dar apie psichokolonializmą ir struktūrinio rasizmo apraiškas kapitalistinės produkcijos procese [Baltarusijos ir Afrikos patirtis]

 

16.00 – 17.00 – grupės Lipovy Tsvet (Baltarusija) pozicijos.

17.00 – 18.00 – Mbaku Fidelis Mbabit. Apie imigraciją lingvistikos, kultūrinės integracijos ir žmogiškųjų santykių atžvilgiu. Pastabos apie kolonizaciją ir rekolonizaciją.

18.00 – 19.00 – Sharlene Kahn ir Fouad Asfour (Dead Revolutionaries Club) pasiūlytos temos diskusijai; o taip pat AMKAAK pareikštos kritikos kairiųjų judėjimų atžvilgiu aptarimas (tekstas apie institucinį rasizmą kairiųjų judėjimuose: http://www.alytusbiennial.com/news/528-institutional-racism-in-the-left.html )

19.00 – 20.00 – diskusijos (taip pat aptariama idėja reaguoti į pasaulinį bienalizacijos apologetų suvažiavimą š. m. spalio mėn. Gwangju, P. Korėja.

 

 

2012 m. rugsėjo 22 d., šeštadienis

 

10.00 – 11.00 – dienotvarkės tikslinimas, organizaciniai darbai, derinimai, socializacija

 

Neapibrėžta

 

11.00 – 14.00 – diskusijos su tikslu išskirti konkrečius praktininius elementus tolimesniam vystymui ir konkrečiai veiklai vykdyti. Numatoma diskusija menininkų (savi)proletarizacijos į psichodarbininkus klausimu. Komunizacija v/s specializacija.

 

Pertrauka

 

Veiklos gairės 2013 m.

 

16.00 – 16.30 – meno streiko bienalės kaip diskredituojančios „rimtąją kultūrą“ formato pristatymas iš ABRACADABRA-C organizacinės patirties.

16.30 – 17.00 -

17.00 – 18.00 –

18.00 – 19.00 – diskusijos

19.00 – 20.00 – rezoliucijos

 

Programa nėra galutinė ir yra atvira naujiems papildymams, pakeitimams – viskas priklauso nuo bendro sutarimo vietoje.

 

Norime, kad tai būtų žmonių susibūrimas peržengiant kapitalistinių specializacijų barjerus tarp menininkų ir žiūrovų, tarp rašytojų/pranešėjų ir skaitytojų/klausytojų, tarp vaizdo/garso gamintojų ir jų vartotojų, tarp šiukšlintojų ir valytojų ... Lietuvoje tai įvardijama kaip LUNI (Laisvojo universiteto) formatas.

 

 

Maloniai kviečiame – Jūsų teisė rinktis http://alytusbiennial.com

 

[A]Chus Martínez - http://destroydocumenta.blogspot.co.uk

Alytus Biennial Reversion into Abolition of Culture And Distribution of its Aberrant Bacillus Right Abroad - Committee (ABRACADABRA-C)

DEad WOrkers Union at DAta Miners Travailleurs Psychique (DEWOU-DAMTP)

اتحاد العمال التنجر نفسية
ITIHAD RABNA AL-TUNJUR AL-ALAMIYA AL-FIKRIYA

REproductiVe wOrkers and Lovers indUsTrIal uniON (REVOLUTION)

Dead Revolutionaries Club

Lipovy Tsvet

Polaris International Ltd

Martin Zet

Stephanie Benzaquen

Mbaku Fidelis Mbabit

Vilniaus anarchistai ir kiti raizuperiai

LUNI