[geriau labai nususivėlinęs vėliau nei per ankstyva niekada perspektyva ir į Alytaus meno streiko bienalę 2011 m.]

 

 

Kumpupių Eksceptualiųjų Amatų Universitetas – tai viešumos vengiančių menininkų (įmanoma – vieno) susivienijimas, performatyviai t. y. netradicinės literaturinės orientacijos formomis pasirodantis savo šedevruose... Abi „poemos“ – konkrečių įvykių SUMA: vienu atveju Šakių mieste siautėja pankai, kitu – Alytaus meno bienalėje (data specialiai pakeista) įsilinksminę dalyviai „volioja durnių“. Žaidžiamas intelektualus žaidimas be intelekto: skaitomi išsigalvoti pseudofilosofiniai pranešimai, rezgant pinkles DEBILUI – suokalbio neįtariančiam „pranešimų skaitytojui“, primenančiame nelaimelį, kurį vaikai panašiame pokštavime pasikviečia baubt asilu; lemiamu momentu visi nutyla, išskyrus tą, iš kurio tyčiojamasi... 33-JŲ RAKTINIŲ ŽODŽIŲ „trileryje“ intriga tuo nesibaigia: skaitytojui suteikiama proga rasti tikrąjį kaimo JURGĮ SOKRATĄ, t. y. čiulpti paslapties ambroziją arba XY...

Kumpupių Eksceptualiųjų Amatų Universitetas. Darbai

 

Grupė Apokaliptinė Gynyba

Skaitom, kad Akciada – artist’ų manifestacija Šakių miesto gatvėse 1988-ųjų birželio 4-ąją – skirta Artaud išprotėjimo 50-osioms metinėms paminėti bei Naujai – Apokaliptinės Gynybos – aušrai užfiksuoti, ir tos pačios dienos "epizodas" KGB darbuotojų rūmuose bei ten perskaitytas Apokaliptinės Gynybos Manifesto fragmentas – 665 & ½ žodžiai skaitytojui – yra (skaitosi) neįkainojamais chefs d’œuvre’ais undergroundinės kultūros vertintojams, ART istorikams bei jų solidžių monografijų skaitytojams… skaitom, kad žodis „skaityti“, Didžiajame lietuvių kalbos žodyne turintis mažne dvylika reikšmių, kaip antai: „…gilintis į tekstą, sakyti prakalbą, skaičiuoti, suprasti, gerbti, vadinti, manyti, įvardinti, paskelbti, užfiksuoti, konceptualizuoti“ und so weiter, – manom, kad toks skaitymas, kuris galų, šimtas vienas, šimtas du, gale veda į sumavimą ir tos sumos dalinimą į ją sudarančius atomus, skaityk, sumavimo neįmanomybę, kuri yra skaitymo neįmanomybė, kuri vis dėlto yra įmanoma: Akciada ivyko (!), skaitosi, visi joje dalyvavę artist’ai skaitėsi ir skaitosi garsiausiais savo kartos artistais-akcionistais Šakių valsčiuj, pradedant Gintautu Beraščiu ir baigiant Birute (Birbe) Volbekaite, įskaitant artist’o Bacevyčios tėvą Ignotą-Vincą Bacevičių, pačiose judėjimo užuomazgose paėmusį į rankas šluotą, kad išvaikytų „piemenis“ (kuo ne pati didžiausia „akcija“ per visą, ne tokią jau ilgą, Apokaliptinės gynybos istoriją), terliojančius jo verandos sienas terlionėmis, skaitosi, fragmentacijomis, skaitosi, keliais ten žodžiais skaitytojui, kaip patys „piemenys“ norėtų, du šimtai vienas, dušimtai du, skaityti „...kad, Akciada – artist’ų manifestacija Šakių miesto gatvėse 1988-ųjų birželio 4-ąją –skirta Artaud išprotėjimo 50-osioms metinėms paminėti bei Naujai – Apokaliptines Gynybos – Aušrai užfiksuoti ir tos pačios dienos"epizodas" KGB darbuotojų rūmuose ir ten perskaitytas Apokaliptinės Gynybos Manifesto fragmentas…“ skaitosi, fragmentas, kurio originalas liko amžinai ilsėtis po storu lateksinių dažų sluoksniu buv. Taikos gatvės trečiojo namo verandoje, kai euoremontininkai sunaikino pusę Apokaliptinės Gynybos archyvo, skaityk, beveik viską, nes kitos dokumentacijos nebuvo, nebent liūdnai pagarsėję protokolai Vidaus Reikalų skyriuje, taigi Milicijoje po manifestantų supakavimo, vėliau tardymo, linksmo tardymo KGB poskyryje, kur pačiame gorbačiovizmo apogėjuje nieks, skaityk, į, trys šimtai vienas, trys šimtai du, dūdą negavo,gavo milicijoje, bet ir tai galima užskaityti akcijai, todėl mes skaitom, kad ir visi KGB, visi Milicijos Rūmų darbuotojai, kurių vardus dabar jau sunkiai beatgaminsi, gali skaitytis Akciados dalyviais, skaityk, „akcininkais“, artist’ais-akcininkais šalia artst’o Valerijaus Kotelnikovo ir artist’ės Odetos Žvilaitytės de jure, artist’ų Gintauto Beraščio, Vaidoto Meškausko, Birbės, Renatos K. Rotkutės, Linos Bandzaitės, Kristinos Jasponytės , Audriaus Petronio, Evaldo ir Janinos Balčiūnų, Klainų – Juodojo ir Rudojo – de facto, skaityk, kad ir padūkėlis Rimukas – amžiną jam atilsį – Endriukaičių Rimutis, nežinia kokiais vėjais atsidūręs prie Milicijos ir pagrasinęs išdaužyti langus, jeigu artist’ai nebūsią paleisti – mes privalom keturi šimtai vienas, ketšimtai du, užskaityti kilnų jo poelgi, padėjusį tašką Akciadoj, taip reikėtų skaityti, nes, kai manifestantai išėjo iš Sulaikymo, kai jie buvo paleisti iš KGB Rūmų ir dar praktiškai tęsė Akciadą, gerdami butelį degtinės Plieniškių miške ir nakvodami Bacevičių daržinėje Kumpupių kaime, pirmasis ir, skaitykit, paskutinis artist’ų koncertas Šakių valsčiuje negrįžtamai užsiraukė, skaityk, kaip to manifesto fragmentas, imkit mane ir skaitykit, buv. Taikos 3 verandoje suvisam nugaravo po storu lateksinių dažų sluoksniu, skaitosi, Fragmentas iš šešių šimtų šešiasdešimt penkių ir... žodžių skaitytojams, kurie reiskia (skelbia) skaitymo galą visomis žodžio-skaičiaus-prasmės prasmėmis, todėl ir neperskaitomi, ir nesuprantami (supranta tik skaičiuojantis, kuris, penki šimtai vienas, du, skaito ir skaito tik suvokiantis, turintis prieš akis visą skaitymo horizontą) lietuviškoje skaičiuotėje, kame nesuskaičiuotina yra neperskaitoma, neįkandama yra slapta, skaitosi… skaitykit skaitykit, visa ta skaitliuojančių, ergo kalkuliuojančių ART skaitytuvų šutvė vis tiek nesupras, kas čia yra juokingiausia, kiekvienas aiškinsis savaip, jau aiškinos: nieko čia nėra juokingo, viskas priklauso istorijai, skaityk, archyvui, skaityk, ne-judėjimui, kuris neskaitomas srove, skaityk, nesąjūdžiui-nearchyvui – neužskaitytam skaičiui kaip Artaud delyrui, skaityk, ART’o delyrui kaip žodžio „skaityti“ transmutacijoms Didžiajame lietuvių kalbos žodyne turinčioms daugiau nei dvylika reikšmių; skaityk, čia ir dėtume tašką – galą bet kokiam skaitymui, kai jis nėra skaičiavimas, supratimas, gerbimas, vadinimas, šeši šimtai vienas, du, manymas, įvardinimas, moralizavimas, konceptualizavimas tradiciniu ir visais iskreiptais budais…  taškas…skaitykite tašką, skaitykite jus labiausiai, sujuokinusį Tašką, skaitykit šį tekstą tašku, padėkit šį tekstą ant žemės ir pasikelkite virš jo į solidų aukštį, į tokį aukštį, kad tekstas matytųsi kaip taškas, skaitykite tašką, ištiesų iš tiesų sakau jums: skaitlus tai yra skaitymas…

skaityk: šeši šimtai šešiasdešimt keturi, šeši šimtai šešiasdešimt penki, šeši šimtai šešiasdešimt še…

 

Grupė SSBTTXČY

(Sėk Sesute Baltą Tulpę Tegu X Čiulpia Y)

 

33. Raktiniai žodžiai skaitytoj-ui-ai

(poema)

 

Jewgreek is greekjew” 

(James Joyce)

 

„Neišgėręs nesuprasi.“
(Hermesas Trismegistas)


 

1/33

Alytaus Philosophy Slam Pranešimų Skaitytojų trienalės (2013-03-13–23) trečiąją dieną nutarėm nenusigert, verčiau pasigrumt trigubų standartų varžytuvėse. Tokiam požiūriui pritarė dauguma blaiviai mąstančių. Blaiviai mąstančia pasivadino dauguma, kuri pritarė tokiam sleminiam filosofiniam požiūriui...

 

2/33

– Jeigu idioma TRISDEŠIMT TRYS reiškia viduriavimą, tai tikras diskursas yra tas, kuris reiškia „trisdešimt tris“, o tas, kuris reiškia idiomą, – JOS tikras diskursas! – trystelėjo grupė IVTKTTYTT (Ir Visa Tai, Kas Trisdešimt-Trys, Yra Trisdešimt-Trys)...   

 

3/33

„Truputį painu, norintiems nuosekliai suprasti, todėl, kad nuosekliai susipainiojama kaskart, kai norima paaiškinti“, – pakeitė temą negerianti grupė Alytus Biennial Reversion into Abolition of Culture And Distribution of its Aberrant Bacillus Right Abroad (ABRACADABRA)...

 

4/33

– Kai filosofas atsako, aš nebesuprantu savo klausimo, jis nebesupranta mano „aš“ ir savo „filosofo“, – pakeitė temą Stiuartas – Stewart Home, kurio BLOW JOB (Serpent's Tail, London 1997) Aušros Kaziliūnaitės kvazipoetikai galėjo padaryti trejopą pobūdį:     

 

5/33

Primo: niekur už šio naratyvo matricos neišeinančių trigubų standartų filosofijoje klausimas KAS-KAM-KĄ paliekamas spręsti skaitytojams; secondo: kad skaitytojas, kuris čia yra herojus, metaforiškai turėtų „čiulpti“ sau pačiam, kas logiškai (tercio) tam prieštarautų, nes...

 

6/33

...33 – Raktiniai žodžiai skaitytojui (-ai), kurie rutuliojasi patys iš savęs kaip logorėjos etapai iki pasaulio sukūrimo, susvetimėjimas materialiame kurinyje ir sugrįžimas iš ten į save(s) mąstymą, galiausiai yra tiesa, bylojanti tiesą.

 

7/33

Tokiame klimate prasidėjo tikra negerenčių Alytaus Philosophy Slam Pranešimų Skaitytojų trienalės pranešėjų trisdešimt trijų raktinių žodžių skaitytojams (-oms) autopredikacija: kūno be organų kaip organo be orgazmo nenutrūkstantis cikliškas, pats iš savęs rutuliojantis TRYSMAS,,,

 

8/33

– Gal norėtumėt už ką nors pasimelst? – pakeitė temą negeriantis science slam pranešimų skaitytojas Redas Diržys. Jo tyrimų srityje – triadinės sąmokslų teorijos tridimensinių sąmokslų teorijų triadinėse sąmokslų teorijose – pradėjo ryškėti tripartitinės gairės, kaip antai:  

 

9/33

„Skaitmeninė“ logorėja, t. y. verbalinė diarėja, t. y. žodinė tryda, turi savo vidinę „strukturą 33“, kurios pasekme galima laikyti tai, jog tikras supratimas visada vėluoja: suprantame, kad liko nesuprasta, kaip suprast nereikėjo tiesiogiai...

 

10/33

– Paprasto skaitytojo (-os) mastymas ir jo virškinimas skaitytoj-o-s virškinimo sistemoje nėra tas pats daiktas, – pakeitė temą Darius Pocevicius. – Vadinasi, pagrindinis filosofinio slemo uždavinys – IMTI PER VIDURĮ. Nemanykit, kad apie tai per mažai prividuriuota...

 

11/33

Tokiame klimate negeriantys Aira ir Viktoras Stiagai emėsi motyvuoti: „Jeigu nesugebame paaiškinti, kad todėl, jog egzistuoja 33 TODĖL, yra įmanomi 33 KODĖL, tai toks nesugebėjimas – vienintelis paaiškinimas, kodėl 33 yra veikiau negu nieko“...

 

(Tokiame klimate (12/33) apnuogintomis krūtinėmis su semiotiniu trikampiu ir V. Proppo trisdešimt trifunkciu naratyvu pakilo negerianti Robertos Raudonės vardo merginų grupė, iš pagrindų sutaršiusi patriarchopolicinę trichotomiją,„vyrą“, „mentalą“ ir „mentą“, superstruktūrą „reguliuojančią“ (netgi) MEN-STRUACIJAS.)

 

13/33

Tokiame klimate Kasparo Pociaus triolistinė supergrupė pakeitė temą: Pozityviai trivializuokime netradicinės trismegistinės orientacijos smegenų smegminimo smagračius! Netradicinis trismegistinis smegenų smegminimas (NTSS) nėra smaginimasis, tradicinis trismegistinis smegenų smegminimas (TTSS) yra smaginimasis, TTSS yra smaukalas...   

 

14/33

„Apie trydainių ir trydrikių triobolizmą Trajastrimsos trialektiniame tricepse…“ pakeitė kalbą Asimas Trinidadietis... Nesuprantamą urdu kalbą vertėjo suprasti be vertėjų, o tai be ko išsiverčiama suprantant neverbalinę kalbą, suprasti kaip išsivertimą padetyje be vertėjų...

 

15/33

– Kai gimtoji muteršprachė pradedama antru galu ir gimdoma per mirusias matricas... – pakeitė temą buvęs visame pasaulyje išgarsėjusios grupės Up Against the Wall, Motherfucker narys Ben Morea, – mane sukausto žandikaulio stabligė. Mediciniškai –trismus. 

 

16/33

„Šventoji Trejybė“ – nesuprantantis, nesuprantantis kaip šito galima nesuprast ir nesuprantantis, kaip galima nesuprast, kad šito galima nesuprast – prie mūsų priėjo rebiatos iš Lipovy Cvet ir rusiškai paklausė: Вы нескажете, где здесь туалет?

 

17/33

Tokiame klimate pakeitė temą Disidentas Bacevyčia – trisdešimt trečiojo, paskutiniojo, philosphy slam pranešimo skaitytojas –„Žodžius skaitytojui (-ai)“, kurie rutuliojasi patys iš savęs kaip ta ar kita KAKOFONIJA, reikėtų perskaityti trelėmis, nes tikras, išmąstytas, performatyvus

 

18/33

supratimas NEGERTI... kas žino Disidentą trisidentą, t. y. trigubų standartų trečiąjį brolį Bacevyčią, kurio supratimui reikalingas tam tikras hiper... tripersupratimas jam giliai IKI TRIUSIKŲ… Tokiame klimate prasideda tikras detektyvas – res rediit ad triarios:

 

19/33

Bacevyčia, kurio išmaustymui ir buvo sugalvotas šis philosophy slam pranešimų skaitymas, nes tokį TREČIOJO BROLIO žaidimą sumanė negeriantys dvigubi-dvigubi-dvigubi tyčiojimosi agentai, tyčiodamiesi tyčia, galų gale („ant galo“), pradeda tyčiotis iš skaitytoj-o-os, nes jeigu

 

20/33

idioma TRISDEŠIMT TRYS reiškia viduriavimą, triagnozuoja Bacevyčia, gale turi būti vidurys (ai) ir tai, kas save taip įsivardindamas veda prie galo, kuriam ir skirtas šis galas... tokiu būdu, užtriedžia Bacevyčia, po neuroplastiškumo atradimo

 

21/33

bei patvirtinto fakto, kad vieno – policinio – smegenų pusrutulio samprotavimas be vidurinės prielaidos, pavyzdiui, „viduriuoju, vadinasi esu“, subordinuotas kitam – meniškajam – trijų dimensijų samprotavimui be vidurinės prielaidos, kaip sako tas triznius, ir čia yra sokratiška

 

22/33

revoliucija, Bacevyčia triedžia, kad paprasto skaitytoj-o-s mąstymą ir to mąstymo virškinimą paprasto skaitytoj-o-s trividurėse smegenyse jau galima, jis triedžia pasipirsčiodamas... pisti PER VISUS GALUS ... Mums tuoj paleis vidurius, Trisidente, tokios TRIKALBĖS, kur

 

23/33

revoliucija pašalinama per evoliuciją pastarajai regresiškai re-evoliucionuojant perversiškose verifikacijose... tokioje triadigmoje, jis viduriuoja, pranešimas X, prieš kurį paklupdyt-a-s suvedžiot-a-s skaitytoj-a-s ir už jos ribų – į kitą 33 žodžių strofą vedanti vertikalioji ašis Y,

 

24/33

kurią nagus apsičiulpdam-a-s ryja skaitytoj-a-s, prasideda nuo galo, o kur yra galas, apibendrina Bacevyčia, na, reikia gi jį kažkam SUŠERTI... Jis varo toliau ir apibendrina mums tarp srutų, kad visas šis už savo

 

25/33

„33“ neišeinantis TRETEKTYVAS, tai yra pasakojimas kaip tuštinimasis visiškoje tuštumoje, nes tik nuo tuštumos atsispyręs skaitytojas gali sugrįžt į save ir bet kokia pilnatvės savimonė įmanoma tik tuštumos vyksme, t. y. tuštinimesi, kuriuo

 

26/33

ir seka išgėręs filosofas... nes tik išgėręs, girtas kaip 33% skaitančių kiaulių pakeliui į Vatikaną filosofas skaito PASVIRĘS ir ten, kur skaitytoj-a-s įžvelgia „33“, jis mato subinę – tikrąjį galą... „du galu, jeigu jam

 

27/33

dvejinas“... Per girtas, kad suprastų, ar jis sapnuoja (subinę), ar yra (subinės) susapnuotas, triedžiaBacevyčia, nematantis esmės, o tik dvi jos puses – 33 – kaip dvi aštuoneto, t. y. pasvirusios begalybės, puses, bet ne

 

28/33

tas, apie kurias, čiulpdamas ambroziją ir glausdamas savo subinę prie gaspadoriaus subinės, PUOTOJE pritriedė Sokratas, ištaria paskutinę trydavotą savo frazę Bacevyčia… Tai – simbolis, žymintis begalybę, kalba tarsi  tuštintųsi Bacevyčia, vadinasi, galo nėra, o

 

29/33

kai galo nėra ir kai negeriantys philosophy slam pranešimų skaitytojai visi be išimties yra dvigubi debilai, t. y. tribilai, papuolę į naratyvo, t. y. detektyvo, vadinasi, tritektyvo spąstus, nes galų gale jie pasimauna,

 

30/33

t.y. išsiduria, tai yra ČIULPIA… dėliodami, ir tai yra trigubas kūnas be organų, nes skaičiai neturi būties... – skaičiuodami žodžius ir tada uz 33 sidabrinius parsidavęs-neparsidavęs (jeigu skaičių NĖRA) organas be orgazmo, Bacevyčia triedžia…

 

31/33

jeigu “33” pasviręs an tiek, kad jis jau nebepasviręs, o guli paslikas, primindamas nebe subinę, o tik porą mažų sparnuočių… tokie sparnuočiai, tokia niekieno kakafonija be struktūros, drugelio noisas ir plevėsos samprotavimas vien

 

32/33

vidurinėmis prielaidomis, plevėsuojantis pas kitą samprotavimo vabzdį čiulpiantį tikros išminties ambroziją, kaip sako Bacevyčia, yra revoliucinė revoliucija, o visa ta nesveika auto-tri-feliacija tik triviali atomazga – nesveiki trisdešimt trys padalinti iš nesveikų trisdešimt trijų

 

(33/33) duodantys sveiką nulį (0), kurio, sėk, sesute, baltą tulpę, daugiau neprireiks taip nesveikai dauginti... anei dalinti, ištarė paskutinę savo frazę nuo pilnatvės apsvaigęs Bacevyčia, nelyginant plevėsuojantis noiso vabzdys apsvaigęs nuo savo XY...